Nyheter

Oct 26, 2016

Referat fra ekstraordinært ting!


Sammenslåing med Hedmark/Oppland er nå en realitet!

Postet av: Mina Svele

Referat

Ekstraordinært Regionsting 2016

Styrkeløftregion Øst

Organisasjonsnr. 984 549 474


Torsdag 20. Okt.  2016, kl. 18.00

Ekeberg Idrettens hus, Oslo

Representanter på ekstraordinært regionsting 2016

Regionsstyret
1          Leder                          Vegard Røysum
2          Nestleder                    Anita Stavik
3          Styremedlem              Håkon Olsen
4          Styremedlem              Egil Kroknes
5          Styremedlem              Vidar Tangen 
6          Styremedlem              Mina Svele
7          Styremedlem              Geir Johansen
8          Varamedlem               Leif Sydengen (uten stemmerett)


Medlemsklubber
9          Askim SK                                Øivind Back   
10        Halden SI                               Thomas Puzicha
11        IL Kraftsport                            Heidi Hille Arnesen
12        IL Kraftsport                            Marius Arnesen                                                               
13        Moss SIK                                Børge Alslie
14        Moss SIK                                Torhild Olsen                         
15        Nes SIL                                   Andre Hoffmann                                
16        Nes SIL                                   Håkon Bjørnseth (uten stemmerett)
17        OSK                                        Kristin Thorvaldsen
18        OSK                                        Per Gunnar Roalkvam
19        OSK                                        Amund Tjellaug Løvstad
20        Christiania AK                         Anne Marie Hveding

Totalt 18 stemmeberettigede.

Godkjenning av de fremmøte. Alle fremmøte representanter godkjent.

Agenda.

Sammenslåing med Hedmark/Oppland styrkeløftkrets var styret positiv til i sin innstilling.  Samtlige representanter ga sitt samtykke.

Endringer vil skje fra 1/1-17, men man vil ikke merke noen store forskjeller. Vår logo vil bli den samme, regionsrekordene forblir de samme, men fra nyttår kan Hedmark/Oppland være med å kjempe om dem.

Hedmark/Oppland garanteres en plass i styret fra og med neste ting i Mars 2017.

Vi vil komme til å ha 3 regionstrenere i Regionen vår.

Det ble også utarbeidet en strategiplan rett etter møtet som gjelder for de neste 3 år. Det vil bli lagt fram på tinget i Mars.

Referat