Nyheter

Jan 25, 2019

Støtte til utstyr


Postet av: Vidar Tangen

Regionen gir støtte til godkjent konkurranseutstyr og arrangementutstyr. Søknadsfrist 010318.

Husk at det ikke gis støtte til moms og frakt til konkurranseutstyr, men inntil 1/3 av resterende utgifter. Til arrangementsutstyr gis inntil 50% av totale utgifter. KVITTERINGER FOR INNKJØPT UTSTYR MÅ VEDLEGGES SØKNADEN. Utstyret må være anskaffet etter tildelingen 010318.

Om det blir flere utlysninger i år, er avhengig av hvor mye som tildeles 1. mars.

 RETNINGSLINJER

SØKNADSSKJEMA