Nyheter

Jan 27, 2019

Styremøte 24. Januar 2019


Regionstrener Marius Arnesen var med på møtet for å utarbeide en plan for året. 

Postet av: Mina Svele

Styrkeløftregion Øst

Referat

 

Referat
Plan 

Styremøte nr. 2019-01

 

Tid      : 24. Januar

Sted    : Osloidrettens hus, rom: 355 Bakrommet, Ekeberg, Oslo.

 

Styrereferat nr. 2018-05 er godkjent via e-post.

 Til Stede: Mina Svele, Vegard Røysum, Ove Johansen, Vidar Tangen, Karen Hesthammer.

Regionstrener; Marius Arnesen

Ikke tilstede: Kenneth Jeppesen, Stine Mari Forsberg og Egil Kroknes.

AVSLUTTEDE SAKER

14/18 Aktivitet/budsjett 2019

16/18 Askim ønsker et foredrag fra en kostholdsekspert.

17/18 Informasjon fra ØIK Idrettskrets

 

VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

Simen Johnson Myrvold fra Askim SK og Nikita Alslie fra Moss SIK blir tildelt regionens ungdomsstipend 2018.

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Avsluttet

 

VIDEREFØRTE SAKER

01/19   ØKONOMI

 • Rapportering.
 • Revidert regnskapet for 2018
 • Budsjett for 2019 er lagt fram og revidert.
 • Forslag til budsjett for 2020

 

Ansvarlig       : Vidar Tangen.
Status             : Videreføres.

 

02/19   AKTIVITETER

- Aktivitetsplan 2018, Ansvar Vegard Røysum.

 • Orientering-

 

- Regionstrenerordning, Ansvar Stine Mari Forsberg

 • Orientering- Blir 3 ungdomssamlinger og en treningscamp.
 • 6 klubbesøk i år.

 

- Dommeroppsett for 2019, Ansvar Ove Johansen

 • Orientering-

 

-Stevner for regionen, Ansvar Egil Kroknes

 • Orientering- 2 NM i regionen
 • NM Benk som Lenja AK arrangerer i Mars.
 • NM Benk utstyrsfritt som ILK arrangerer i Desember.

 

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

 

12/18   Bør man skrive en kontrakt med klubber som er nystartet?

Når regionen har gitt utstyrsstøtte til ny oppstartet klubber og så selger man utstyret videre, hva gjør man da.?

- Regionen skal utforme en kontrakt som da vil inneholde en klausul, sånn at man ikke bare selge unna utstyret man har fått støtte for. Her blir det snakk om antall år osv.

Ove har påtatt seg jobben med å utforme kontrakten, men også hvordan regionen kan bidra til et oppstartstøtte til nye klubber.

Da vil nok den årlige støtten til utstyr fases ut etter hvert.

 

Ansvarlig       : Ove

Status             : Videreføres

 

15/18   Sosiale medier

Vi må bli flinkere, mere struktur og alle burde bidra mer. Siden Ninaz hadde frafall denne dagen, så vil vi komme tilbake med mer neste gang.

Oppdatering: Denne saken har det ikke blitt gjort noe med, siden Ninaz har valgt å trekke seg fra styret.

Ansvarlig       : Mina

Status             : Avsluttet

 

NYE SAKER

03/19 Trenerkurs

- Regionen har ikke fått midler til trenerkurs i år, dette er noe man får annen hvert år fra NSF.

 

04/19 Rep kurs

- Vi jobber med å få til et rep kurs før tinget, altså fra kl. 9-11. Vi oppfordrer alle til å være med siden det har kommet mange nye regler.

 

05/19 Valg

- Vegard kontakter valgkomite angående nytt styre.

 

06/19 Regionstrenere og deres planer

Vi har satt opp en plan som vi har utarbeidet. Det vil komme opp aktivitetsplanen etter hvert som datoer blir satt.

 

07/19 Klubblederkonferanse?

Det kommer fortrinnsvis til å gå over 2 dager, og dato er satt til 20-21 September. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

 

08/19 Innkjøp av utstyr

- Vi forespør VM komite om felles rabattert innkjøp konkurranse utstyr til klubbene i regionen.

 

NESTE MØTE

Dato for neste møte    : 2. Mars etter tinget.

Rom bestilles av         : Vegard Røysum

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Videreføres.

 

Tiltak

Sted

Dato

Deltagere

Trenere

Samling

ILK

080218

Regionslag (20)

Gretar, Pål, Marius

Samling

BAK

Juni

Treningscamp U/J

Gretar, Pål, Marius

Samling

Lenja

April

Regionslag+U/J

Gretar, Pål, Marius

Samling

ILK

November

Regionslag+U/J

Gretar, Pål, Marius

Klubbesøk

Nittedal

 

 

Gretar, Marius

Klubbesøk

Høland

 

 

Pål, Marius

Klubbesøk

Halden

 

 

Marius, Gretar

Klubbesøk

Askim

 

 

Pål, Marius

Klubbesøk

Moss

 

 

Marius x 2

Klubbesøk

OSK

 

 

Gretar, Marius