Nyheter

Jan 30, 2019

Innkallelse til Regionsting 2019


Lørdag 2. Mars kl. 11 på Ekeberg.

Postet av: Mina Svele

Til: Klubber tilsluttet Styrkeløftregion Øst

Spesielt invitert: Norges Styrkeløftforbund

Årsberetning
Lov

Auli 24. Januar 2019

INNKALLING TIL ORDINÆRT REGIONSTING 2019

Styret i Styrkeløftregion Øst innkaller med dette til regionsting:


Tid      : Lørdag 02. Mars 2018, kl. 11.00. Rom 338, Bislett. Kode 8154 på dørene.
Sted    : Idrettens Hus, Ekeberg, Oslo.

 

Saksliste

  • Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest 1 uke før regionstinget. Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal være en del av forslagene.

 

Klubbene bes vennligst om å sende inn:

  • Oversikt over tingdelegater, jfr. § 9 i lov for Styrkeløftregion Øst. Tingdelegater må være meldt til regionen senest én uke før tinget. Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF´s lov § 2-4, kjønnsfordeling.
  • Forslag som skal behandles på tinget. Forslag må være sendt til Vegard Røysum på e-post vegard.roysum@nav.no senest 2 uker før tinget, dvs. lørdag 16. Februar 2017.
  • Forslag på kandidater til styreverv. Forslag sendes innen lørdag 16. Februar 2017 til valgkomiteens leder Geir Johansen på e-post lenja_geir@hotmail.com

 

§ 9 Representasjon på kretstinget

På regionstinget møter med stemmerett:

a) Regionsstyret

b) Representanter fra idrettslagene i regionen etter følgende skala:

            For medlemstall t.o.m. 30 medlemmer - 1 repr.

            For medlemstall f.o.m. 31 medlemmer t.o.m. 60 medlemmer - 2 repr.

            For medlemstall f.o.m. 61 medlemmer - 3 repr.

            3 representanter er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

 

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Det vil kun bli dekt kjøregodtgjørelse av en bil per klubb.

Styrets årsberetning for 2018 og Lov for Styrkeløftregion Øst oversendes vedlagt.

Får å få innvilget pengestøtte fra Region Øst, må klubben sende representant(er).

Velkommen til regionsting 2019.

Styrkeløftregion Øst

V/styret

Vedlegg: Årsberetning 2018

               Lov for Styrkeløftregion Øst