Nyheter

Mar 12, 2019

Referat fra Regionstinget 2019.


Postet av: Mina Svele

Revidert budsjett

Referat

Referat

Regionsting 2019

Styrkeløftregion Øst

Organisasjonsnr. 984 549 474


Lørdag 2. Mars.  2018, kl. 11.00

Ekeberg Idrettens hus, Oslo          

Representanter på regionstinget 2019

 

Regionsstyret
1          Leder                                       Vegard Røysum
2          Nestleder                                 Ove Johansen
3          Styremedlem                            Vidar Tangen
4          Styremedlem                           Mina Svele
5          Styremedlem                           Egil Kroknes
6          Styremedlem                           Karen Hesthammer
7           Varamedlem                           Stine Mari Forsberg
           Medlemsklubber

8          Brumunddal AK                        Carl Yngvar Christensen
9          IL Kraftsport                             Heidi Hille Arnesen
10        IL Kraftsport                             Marius Arnesen
11        IL Kraftsport                             Lene Einarsen
12        Moss SIK                                 Håkon Olsen
13        Nes SIL                                   Egil Walseth
14        Nes SIL                                   Tonje Teig
15        Lenja AK                                  Bente Saxegård
16        Lenja AK                                  Runar Saxegaard
17        Lenja AK                                  Arne Tveter
18        Halden SI                                 Arnulf Walhstrøm
19        Halden SI                                 Hege Wold Johansen
20        OPIL                                        Bjørn Andreas Holmsen
21        Oslo SK                                   Bjørn Astad
22        Oslo SK                                   Ann Kristin Hovde
23        Oslo SK                                   Martin Røise
24        Turn IL& National                     Geir Johansen
25        Askim SK                                Leif Sydengen

           


           Vara og representanter uten stemmerett


           Observatører uten tale- og stemmerett

26        Moss SIK                                 Torhild Olsen  

 

Innledning fra Vegard Røysum.

Vi vil utdele en hederspris i år også, det er noen kriterier for å få det; kandidaten må over en årrekke ha bidratt positivt idrettslag, administrativt eller på en annen måte. Kandidater som på en ekstraordinær måte har utmerket seg kan vurderes for en enkelt prestasjon eller gjerning.  
Styret har blitt enige om å gi det til en for sitt årelange pålitelige og engasjerte arbeid for regionen og forbundet- både administrativt og som trenerrolle. Hederspris 2018 går til Egil Kroknes. Gratulerer så mye!!


Plakett og diplom ble utdelt på regionstinget.

 

Godkjenning av de fremmøte. Alle fremmøte representanter godkjent

Vegard Røysum. Dirigent.

Mina Svele.  Sekretær.

Underskrift protokoll:

Egil Walseth og Tonje Teig fra Nes SIL

                            

  1. Behandling av årsprotokollen.

 

Årsberetning behandlet.

 

Godkjent enstemmig.

 

  1. Regnskap.

 

Gjennomgang av Vidar Tangen

Stående på konto nå er 538 455, 32 kr inkludert renteinntektene.
5122,68 kr i overskudd i fjor.

 

Vi endrer resultatrapport for til neste år, sånn at budsjettet kommer med.

 

Regnskapet er revidert.

 

(Revidert av Kristin Thorvaldsen og funnet i orden. Jørgen A. Hansen har bekreftet.

Vegard Røysum leste igjennom revisjonen av årsregnskapet.)

 

Godkjent enstemmig.

 

  1. Innkommende Forslag

 

Klubbene

Fra Brumunddal AK

Forslag til Regionstinget 2019

Forslag 1:
Jeg vil forslå å endre prosessen med uttak og oppsett av dommere i regionen til å følge IPFs og NSFs måte å gjøre dette på.
Dvs. at det til de to regionmesterskapene per år så forespør først regionen aktuelle dommere om de vil stille som dommere til det aktuelle mesterskapet. Og så setter regionen opp dommeroppsettet.

Bakgrunn for forslag 1:
Jeg mener det er bedre å følge IPFs og NSFs måte å gjøre dette på. Hvis jeg skal få bruke fjoråret som eksempel:
Da stod det i dommeroppsettet:
‘’Den som er oppført først på hvert stevne, er dommeransvarlig.’’
Jeg synes det er en urimelig stor oppgave for den dommeren som da stod øverst på listen over de uttatte dommerne å skulle sette opp dommeroppsettet til mesterskapet. Denne oppgaven burde regionen ha, av to grunner:
-Urimelig stor oppgave for en dommer som ut av det blå har blitt satt øverst på en liste. Dommeren har sagt seg villig til å dømme, ikke til å sette opp dommeroppsett.
-Det er et regionmesterskap, da er det ikke urimelig at regionen setter opp dommeroppsettet, i tråd med hvordan det gjøres i IPF og NSF på internasjonale og nasjonale mesterskap. 


Forslag 1 er vedtatt.

 


Forslag 2:
Det står i dag under retningslinjer for dommere:

‘’Arrangøren kontakter dommeren senest 4 uker før det aktuelle stevnet.’’

‘’Dommere som skal dømme må gi tilbakemelding til arrangør seinest 2 uker før stevnet.’’

‘’Har de oppførte dommerne ikke gitt tilbakemelding til arrangørklubben innen fristen, og arrangørklubben ikke klarer å skaffe erstatter, må dommeransvarlig kontaktes.’’

På alle disse tre punktene der det står ‘’arrangøren’’, ‘’arrangør’’ og ‘’arrangørklubben’’ så forslår jeg at de ordene byttes ut med ‘’regionen’’ eller ‘’dommeransvarlig’’.

Bakgrunn for forslag 2:
I sammenheng med forslag 1 så synes jeg disse oppgavene burde tilfalle regionen. Dette gjelder da RM.


Forslag 3:
Jeg vil forslå at klubbene selv tar ut og setter opp dommeroppsett til sine egne stevner, være seg klubbstevner eller åpne stevner.

Bakgrunn for forslag 3:
Jeg har forstått på dommeransvarlig at det oppfattes som en stor arbeidsbelastning å sette opp dommeroppsett for alle klubbene i regionen sine stevner. Hvis forslag 1 og 2 går gjennom vil oppgaven til dommeransvarlig bli enda større.
Jeg forstår heller ikke hvorfor ikke klubbene kan gjøre dette selv. I fjor fikk jeg som klubbleder i Brumunddal Atletklubb flere henvendelser fra dommere fra andre klubber som var satt opp til å dømme åpne stevner i Brumunddal Atletklubb, om de kunne slippe å dømme. Om de var satt opp fordi de selv hadde ønsket å dømme der, for så å innse at det er langt til Hamar, vites av meg ikke. Eller om de bare ble valgt til det av dommeransvarlig, og så passet det ikke, vites helles ikke. Og jeg har allerede i år fått en sånn beskjed. Dette synes jeg er unødvendig. La klubbene selv sette opp dommere til egne stevner.

03.02.19, Elverum
Carl Yngvar Christensen, leder Brumunddal Atletklubb

Forslag 2 og 3 får regionen lov til å behandle på sine styresaker i løpet av året og utarbeide en plan på hvordan dette skal kunne gjennomføres.

 

 

Fastsette kontingent

 

  1. Fastsettelse av Kontingent for 2019

Kontingenten vil være som før; 500 kr per år.

Enstemmig.

 

  1. Strategiplan for 2017-2019 ble behandlet og godkjent

Gjennomgang av Vidar Tangen.

 

-Regionen skal sende en henvendelse til NSF for at en oppdatert opplegg for løfteskole blir satt.

-Det er et ønske om at regionen arrangerer trenerkurs 1 del 2 hvert år.

 

Strategiplan revidert.

.

  1. Budsjett for 2018-2019

 

Budsjett for 2019 er kun til informasjon.

 

           

Vidar kommer med et forslag om at vi øker 10.000 kr til idrettslag
og øker samtidig posten til regionstrenere med 20.000 kr.

Oppdatert budsjett vil bli sendt ut og lagt på web med referatet til årsmøtet.

        

            Budsjett for 2020 er vedtatt.

 

 

       7. Valg av representanter til styret i Region Øst.

 


Følgende ble enstemmig valg:

 

Leder              Vegard Røysum         Lørenskog AK.                        (Gjenvalg, 2 år).

 

Nestleder        Ove Johansen            Brumunddal.               (Ikke på valg, 1 år)

 

Styremedlem  Vidar Tangen              Turn & IL National.     (Ikke på valg, 1 år)

 

Styremedlem  Geir Johansen            Turn T&IL National.    (Ny, 1 år)

 

Styremedlem  Karen Hesthammer    Oslo SK.                     (Ikke på valg, 1 år)

 

Styremedlem  Runar Saxegård         Lenja AK.                    (Ny, 2 år)

 

Styremedlem  Mina Svele                  IL Kraftsport.               (Gjenvalg, 2 år)

 

Varamedlem   Stine Mari Forsberg    Brumunddal AK.         (Gjenvalg, 1 år)

 

Varamedlem   Amund Løvstad          Oslo SK.                     (Ny, 1 år)                   

Revisorer:

Revisor           Kristin Thorvaldsen,    Oslo SK.                     (Gjenvalg, 1 år).

Revisor           Jørgen A. Hansen,     Oslo SK.                     (Gjenvalg, 1 år).

Vararevisor     Steinar Wahl,              Askim SK.                   (Gjenvalg, 1 år).

Enstemmig valgt

 

Representant(er) til ting i overordnede organisasjoner:

Regionsstyret gis fullmakt til å velge representanter.

Enstemmig godkjent

 

Styrets innstilling til valgkomité:

Leder              Egil Walseth                            Nes SIL.                      (Gjenvalg, 1 år).

Medlem           Hege Wold Johansen             Halden SI.                   (Ny, 1 år).

Medlem           Carl Yngvar Christensen        Brumunddal AK.         (Gjenvalg, 1 år).

Varamedlem   Egil Kroknes                           Halden SI.                   (Ny, 1 år)

Enstemmig valgt

 

 

Årsmøtet tok slutt: 13:15