Nyheter

Jun 2, 2019

Referat nr 3- 2019


- Det skal gis støtte til RM med 9.000 kr for en dag og 15.000 for to dager, uavhengig av antall løftere.

Var en av sakene vi tok opp.

Postet av: Mina Svele

Styrkeløftregion Øst

Referat

Referat

Styremøte nr. 2019-03

Tid      : 23. Mai.

Sted    : Osloidrettens hus, rom: 331 Kollen, Ekeberg, Oslo.

 

Styrereferat nr. 2019-02 er godkjent via e-post.

 

Til stede: Mina Svele, Vidar Tangen, Vegard Røysum, Ove Johansen, Amund Tjellaug Løvstad, Runar Saxegård og Karen Hesthammer.

Ikke til stede: Geir Johansen og Stine Mari Forsberg

 

AVSLUTTEDE SAKER

9/19     Arbeidsoppgaver til det nye styret.

 

VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Avsluttet

 

VIDEREFØRTE SAKER

01/19   ØKONOMI

  • Rapportering.

 

Ansvarlig       : Vidar Tangen.
Status             : Videreføres.

 

02/19   AKTIVITETER

- Aktivitetsplan 2019, Ansvar Vegard Røysum.

  • Orientering-

 

- Regionstrenerordning, Ansvar Stine Mari Forsberg

  • 3 dagers treningscampsamling i juni.
  • 6 klubbesøk i år og 2 av dem er utført.

 

- Dommeroppsett for 2019, Ansvar Ove Johansen

  • Orientering-

 

-Stevner for regionen, Ansvar Geir Johansen

  • Orientering-
  • NM Benk utstyrsfritt som ILK arrangerer i Desember.
  • Husk at vi gir tilskudd til regionspokal.

 

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

 

12/18   Bør man skrive en kontrakt med klubber som er nystartet?

Når regionen har gitt utstyrsstøtte til ny oppstartet klubber og så selger man utstyret videre, hva gjør man da.?

- Regionen skal utforme en kontrakt som da vil inneholde en klausul, sånn at man ikke bare selge unna utstyret man har fått støtte for. Her blir det snakk om antall år osv.

Ove har påtatt seg jobben med å utforme kontrakten, men også hvordan regionen kan bidra til et oppstartstøtte til nye klubber.

Da vil nok den årlige støtten til utstyr fases ut etter hvert.

 

Ansvarlig       : Ove

Status             : Videreføres

 

07/19 Klubblederkonferanse?

Det kommer fortrinnsvis til å gå over 2 dager, og dato er satt til 20-21 September. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

Det blir på Helsfyr hotell og oppmøte er kl. 17.

Innbydelse blir sendt ut starten av juni med en svarfrist 1. August.

Oppsettet for den helgen kommer på innbydelsen.

Ansvarlig       : Runar

Status             : Videreføres

 

08/19 Innkjøp av utstyr

- Vi forespør VM komite om felles rabattert innkjøp konkurranse utstyr til klubbene i regionen.

Oppdatering:

- Forespørsel er sendt til Morten Novum og det skal tas opp i juni i VM komiteen. Vi tar opp dette på møtet vårt i August.

 

Ansvarlig       : Vidar

Status             : Videreføres

 

NYE SAKER

10/19   NM-uken 2020 og 2021

-Brumunddal AK og ILK har et ønske om å kunne arrangere dette sammen i 2020 på Lillehammer og Hamar

 

11/19   Støtte til RM

- Det skal gis støtte til RM med 9.000 kr for en dag og 15.000 for to dager, uavhengig av antall løftere.

 

12/19   Vikar for sekretæren

- Amund vil ta på seg oppgaven, når Mina går ut i svangerskapspermisjon.

NESTE MØTE

Dato for neste møte    : Tirsdag 27. August kl. 18

Rom bestilles av         : Vegard Røysum

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Videreføres.