Nyheter

Jan 2, 2020

Dommeroppsett 2020


Etter vedtak på regionstinget er klubbene selv ansvarlige for å skaffe dommere til sine stevner; se orientering under.
Postet av: Vidar Tangen

På regionstinget i mars -18 stemte dere frem en løsning der arrangørklubbene selv skulle være ansvarlig for å skaffe dommer til stevnene.  Vedlagt ligger en oversikt over hvilke stevner de dommerne som har svart ønsker å dømme på.  Arrangørklubbene bør prioritere disse ønskene når de forespør dommere om de vil dømme.

Hver enkelt dommer må også sørge for å få det antallet dommeroppgaver de trenger for opprettholdelse av dommerstatus.

Ove.

OVERSIKT