Nyheter

Jan 12, 2020

Dommerkurs
Styrkeløftregion øst inviterer til dommerkurs 20.-21. mars i Halden.

Postet av: Vidar Tangen

Kurset er åpent for alle medlemmer av en klubb tilsluttet NSF, og arrangeres i tilknytning til Halden SI sine lokaler. Lokalet ligger inne i tilfluktsrommet i Skippergata. Kort vei både fra bussterminal og jernbanestasjon Reiseutgifter dekkes ikke..

Kurset gjelder for tre kategorier dommere:

  1. Nye dommere,
  2. Regionsdommere som ønsker å bli forbundsdommere,
  3. Obligatorisk repetisjonskurs for dommere (minimum hvert 4. år).

Instruktør: Vidar Tangen

Program:

Fredag 20.03.20 fra kl 18.00 til ca. 21.30.

  1. NSFs lover
  2. IPFs tekniske regler

Lørdag 21.03.20 fra kl 11.00 til ca. 16.00

  1. Nasjonale bestemmelser
  2. Repetisjonskurs (ca. 2 timer, starter kl. 12.00)
  3. Teoriprøve
  4. Praktisk prøve

Deltagerne må på forhånd ha satt seg godt inn I IPFs tekniske regler og Nasjonale bestemmelser. Alle må kunne betydningen av de ulike fargene på feilkortene. Forberedelsesheftet bør være gjennomgått.

Lenker finner dere I dokumentarkivet på forbundets webside under lover og reglement samt kompetanse. Versjon 11 av lovene er under utarbeidelse.

https://styrkeloft.no/dokumentarkiv/

Påmelding sendes til vidar.tangen@fibernett.net innen 11. mars. Det må angis hvilken type kurs dere skal delta på.