Nyheter

Feb 2, 2020

Styremøte 9. Januar 2020


Postet av: Mina Svele

Styrkeløftregion Øst

Referat 

Referat

Styremøte nr. 2020-01

Tid      : 9. Januar.

Sted    : Akershus (Viken) Idrettskrets, Strømsveien 80, 2010 Strømmen.

 

Styrereferat nr. 2019-04 er godkjent via e-post.

Til stede: Mina Svele, Vidar Tangen, Vegard Røysum, Ove Johansen, Amund Tjellaug Løvstad, Karen Hesthammer, Geir Johansen.

Ikke tilstede: Stine Mari Forsberg, Karen Hesthammer og Runar Saxegård.

 

AVSLUTTEDE SAKER

14/19   Informasjon fra strategisamlingen i Stavanger

15/19   Tingforslag til NSF.

VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

-Ungdomsstipend ble tildelt til Juliane Slettnes, BAK, Lars Engø-Monsen, Lenja AK, Bjørn Andre S Westby, Nes SIL, Daniel Andersen Nilsen, Halden SI og Ludvig Moen, BAK, med 2000 kr til dem hver.

- Styret har vedtatt ny lov som følge av endring i NIFs lov og lovnormen.

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Avsluttet

VIDEREFØRTE SAKER

01/20   ØKONOMI

 • Rapportering.
 • Vi har fått søknaden om tilskudd fra NSF. Vi får 16.000 kr mindre fordi klubblederkonferansen uteble.
 • 2000 kr i pluss for 2019, når vi tar hensyn til tilbakebetaling.

 

Ansvarlig       : Vidar Tangen.
Status             : Videreføres.

02/20   AKTIVITETER

- Aktivitetsplan 2020, Ansvar Vegard Røysum.

 • Orientering-
 • Det vil bli en rekke kurs i år, som dommerkurs (ansvarlig Vidar) Powerlifting Live (ansvarlig Runar) trener 1 del 2, ungdomssamlinger (ansvarlig Runar) og klubbesøk (ansvarlig Karen)
 • Dommerkurs og trenerkurs bør bli på vårparten, klubber vil bli kontaktet.

 

- Regionstrenerordning, Ansvar Stine Mari Forsberg/ Karen Hesthammer

 • Ny regionstrener blir Amund Løvstad, politiattest er underveis og blir da godkjent fra og med 21 jan.
 • Det vil bli bestilt klær til trenerne.
 • Marius skal komme opp med datoer/måned til klubbesøk og samlinger.

 

- Dommeroppsett for 2020, Ansvar Ove Johansen

 • Orientering-
 • Ove lager nye retningslinjer for dommere.

 

-Stevner for regionen, Ansvar Geir Johansen

 • Orientering-
 • RM med utstyr hos Lenja AK i februar,
 • NM utstyrsfritt u/j/v i april som Oslo SK arrangerer
 • NM Styrkeløft med utstyr i NM uka, Brumunddal AK og IL Kraftsport arrangerer.
 • Vi mangler arrangør til RM utstyrsfritt 22. August. IL Kraftsport kan være interessert.
 • NM Styrkeløft utstyrsfritt, Askim SK.

 

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

 

12/18   Bør man skrive en kontrakt med klubber som er nystartet?

Når regionen har gitt utstyrsstøtte til ny oppstartet klubber og så selger man utstyret videre, hva gjør man da.?

- Regionen skal utforme en kontrakt som da vil inneholde en klausul, sånn at man ikke bare selge unna utstyret man har fått støtte for. Her blir det snakk om antall år osv.

Ove har påtatt seg jobben med å utforme kontrakten, men også hvordan regionen kan bidra til et oppstartstøtte til nye klubber.

Da vil nok den årlige støtten til utstyr fases ut etter hvert.

Oppdatering: Ove har utarbeidet en kontrakt som vil bli lagt ut under retningslinjer.

 

Ansvarlig       : Ove

Status             : Avsluttet

 

07/19   Klubblederkonferanse.

NB! Oppdatering: Det ble avlyst på grunn av manglende interesse!!

Det kommer fortrinnsvis til å gå over 2 dager.

Det blir på Helsfyr hotell og oppmøte er kl. 17.

Ny innbydelse blir sendt ut fortløpende pga ny dato for konferansen.

Oppsettet for den helgen kommer på innbydelsen.

Ansvarlig       : Runar

Status             : Avsluttet

 

08/19 Innkjøp av utstyr

- Vi forespør VM komite om felles rabattert innkjøp konkurranse utstyr til klubbene i regionen.

Oppdatering:

- Forespørsel er sendt til Morten Novum og det skal tas opp i juni 2019 i VM komiteen. Vi tar opp dette på møtet i Januar 2020. Svar foreligger ennå ikke fra Novum.

Ansvarlig       : Vidar

Status             : Videreføres

 

10/19   NM-uken 2020 og 2021

-Brumunddal AK og ILK har et ønske om å kunne arrangere dette sammen i 2020 på Hamar i juni. Dette er med utstyr.

2021- Sarpsborg- med utstyr.

- Vi mangler klubber som kan ta seg av NM uka 2021.

- Blir sendt en forespørsel til Lenja AK om de er villig til å ta på seg NM uka 2021.

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

 

13/19   SPUVI ønsker å tilhøre vår region, og kommer for å planlegge veien videre.

- Røyken går inn i Asker kommune, og blir da en del av Akershus.

- Spuvi stemte på at de ville tilhøre oss fordi vi har større aktivitet i regionen, miljø og flere stevner å ta av.

 

Oppdatering: SPUVI har trukket seg, og vil tilhøre region Østafjells.

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Avsluttet

16/19   Webredaktør

- Noen må inn for å ta webredaktør rollen, Nils Petter Knudsen skal høre med klubben om noen kan være interessert.

Oppdatering: Siden SPUVI trekker seg, så trenger vi fortsatt noen til å ta over jobben. Siden tinget er i Mars, så vil det antageligvis bli noen endringer i styret.

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

 

NYE SAKER

03/20   Tinget 2020 med strategiplan. Fra kl. 11 til 17.

-Vil bli på Akershus (Viken) Idrettskrets, Strømsveien 80, 2010 Strømmen, den 14 mars. Vi starter med tinget før strategiplanen. Til slutt er det styremøte.

- parkering er bak Idrettens hus, innkjøring fra skolegata.

NESTE MØTE

Dato for neste møte    : 14 mars. Etter tinget.
Rom bestilles av         : Vegard Røysum

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Videreføres.