Nyheter

Mar 11, 2020

Regionstinget på mail


Postet av: Vidar Tangen

Etter å ha mottatt flere henvendelser har styret besluttet å avlyse møte for årets regionsting som følge av coronaviruset. Dette skyldes også lokale anbefalinger i flere byer.

Vi vil be påmeldte delegater ta stilling til følgende på mail:

  1. Årsberetning og regnskap godkjennes.
  2. Valgkomiteens innstilling vedtas.
  3. Strategiplanen forlenges med ett år og tas opp på tinget 2021
  4. Styret gis fullmakt til å oppnevne ny valgkomite
  5. Styret oppnevner delegater til overordnede ting og møter
  6. Forslag og budsjett tas opp på tinget 2021.

 

Ev. spørsmål og uttalelser besvares via mail.Det er viktig at delegatene svarer på sakene over, for at vedtakene skal være gyldig.

Svarfrist 150319 til vegard1102@gmail.com 


Mvh

Styret
Styrkeløftregion Øst