Nyheter

Mar 21, 2020

Tinget 2020


Tinget i år ble på mail pga coronaviruset. 

Postet av: Mina Svele

Med godkjennelse fra klubber via mail, ble referatet fra tinget slik.

Tingdokument
Protokoll

Referat

Regionsting 2020

Styrkeløftregion Øst

Organisasjonsnr. 984 549 474


Lørdag 14. Mars. 2020, kl. 11.00

Idrettens hus, Strømmen               

Representanter på regionstinget 2020

Grunnet coronaviruset ble tinget avlyst. Klubbene ble bedt om å godkjenne regnskap, årsberetning, valgkomiteens innstilling, styrets fullmakt til å oppnevne ny valgkomite og at styret oppnevner delegater til ting og møter.

Regionsstyret
1          Leder                                       Vegard Røysum
2          Nestleder                                 Ove Johansen
3          Styremedlem                           Vidar Tangen
4          Styremedlem                           Mina Svele
5          Styremedlem                           Runar Saxegård
6          Styremedlem                           Karen Hesthammer
7           Varamedlem                           Stine Mari Forsberg           Medlemsklubber

8          Askim SK                                Leif Sydengen
9          Brumunddal AK                        Roger Eriksen
10        Frogner AK                              Riad Sollien
11        Halden SI                                 Sofie Flyvholm Haug
12        IL Kraftsport                             Heidi Hille Arnesen
13        IL Kraftsport                             Marius Arnesen
14        IL Kraftsport                             Lene Einarsen
15        Lenja AK                                  Jostein Hækkert
16        Nes SIL                                   Egil Walseth
17        Nes SIL                                   Tonje Teig
18        Nes SIL                                   Bjørn Westbye


           Vara og representanter uten stemmerett

           Observatører uten tale- og stemmerett

19        Frogner AK                              Solveig Mehlum Teppen
20        Nes SIL                                   Tom Espen Eide

Innledning fra Vegard Røysum.

 

Godkjenning av de fremmøte. Alle fremmøte representanter godkjent

Vegard Røysum. Dirigent.

Mina Svele.  Sekretær.

Underskrift protokoll: Egil Walseth og Teom Espen Eide fra Nes SIL

                            

  1. Behandling av årsprotokollen.

 

Årsberetning behandlet.

Godkjent enstemmig via mail

 

  1. Regnskap.

 

Gjennomgang av Vidar Tangen

Stående på konto nå er 556 982, 44 kr inkludert renteinntektene.
18527 kr i overskudd i fjor.

Regnskapet er revidert.

 

(Revidert av Kristin Thorvaldsen og funnet i orden. Jørgen A. Hansen har bekreftet.

Vegard Røysum leste igjennom revisjonen av årsregnskapet.)

Godkjent enstemmig via mail.

 

  1. Innkommende Forslag

 

Fra Styret; Bestemmelser for regionens ungdomsfond endres slik:

 

§ 2.      Kapital

Kapitalen er kr 80.000.-

Det kan i tillegg avsettes midler på fondet av styret. Dette krever godkjennelse av regionstinget.

 

Begrunnelse:

Det ble i 2019 benyttet kr 126.000.- til ungdomstiltak mens bingoinntektene var på kr 106.000.-

Vi foreslår derfor å redusere fondet med kr 20.000.- til kr 80.000.-

 

Fra Halden SI;

SRØ dommeransvarlig utpeker dommere for alle approberte stevner i regionen (under NM nivå).

Dette kan skje på den måten at dommeransvarlig først sender ut et sirkulær der alle dommerne blir bedt om å sette opp stevner de kan dømme og stryke de stevnene det er helt uaktuelt å dømme.
Dersom dommerlista ikke kan fylles opp på den måten, utpeker dommeransvarlig aktuelle dommere med info om at de dommerne som ikke kan oppfylle dommeroppdragene må selv skaffe erstatter. Dette må rapporteres tilbake til dommeransvarlig innen en satt tidsfrist.

Det er derfor nødvendig å starte dette arbeidet i god tid før årsskiftet for å få dommerlista ferdig til 1. januar.

 

Forslag vil bli tatt opp på tinget 2021

 

Fastsette kontingent

 

  1. Fastsettelse av Kontingent for 2020

Kontingenten vil være som før; 500 kr per år.

Enstemmig.

 

  1. Strategiplan for 2020-2020 ble behandlet og godkjent

Gjennomgang av Vidar Tangen.

 

Strategiplan vil bli tatt opp på tinget 2021

  1. Budsjett for 2020-2021

 

Budsjett for 2020 er kun til informasjon.

Budsjett for 2020 er vedtatt.

 

 7. Valg av representanter til styret i Region Øst.

 


Følgende ble enstemmig valg:

 

Leder              Vegard Røysum         Lørenskog AK.                        (Ikke på valg, 1 år).

 

Nestleder        Karen Hesthammer    Oslo SK                      (Ny, 2 år)

 

Styremedlem  Vidar Tangen              Turn & IL National.     (Gjenvalg, 2 år)

 

Styremedlem  Geir Johansen            Turn T&IL National.    (Gjenvalg, 2 år)

 

Styremedlem  Hege Berntsen                       IL Kraftsport.               (Ny, 2 år)

 

Styremedlem  Runar Saxegård         Lenja AK.                    (Ikke på valg, 1 år)

 

Styremedlem  Mina Svele                  IL Kraftsport.               (Ikke på valg, 1 år)

 

Varamedlem   Sofie Flyvholm Haug  Halden SI                    (Ny, 1 år)

 

Varamedlem   Bjørn Westbye                        Nes SIL.                      (Ny, 1 år)                   

Kontrollutvalg:

Revisor           Kristin Thorvaldsen,    Oslo SK.                     (Gjenvalg, 1 år).

Revisor           Jørgen A. Hansen,     Oslo SK.                     (Gjenvalg, 1 år).

Vararevisor     Steinar Wahl,              Askim SK.                   (Gjenvalg, 1 år).

Enstemmig valgt

 

Representant(er) til ting i overordnede organisasjoner:

Regionsstyret gis fullmakt til å velge representanter.

Enstemmig godkjent

 

Styrets innstilling til valgkomité:

Leder                                                                                                 (Ny, 1 år).

Medlem                                                                                              (Ny, 1 år).

Medlem           Carl Yngvar Christensen        Brumunddal AK.         (Gjenvalg, 1 år).

Varamedlem   Egil Kroknes                           Halden SI.                   (Gjenvalg, 1 år)

Enstemmig valgt

 

 

Årsmøtet tok slutt:

 

15. Mars 2020

Mina Svele
(Sekretær)

  

                Tom Espen Eide, Nes SIL                                                                                                                         Egil Walseth, Nes SIL