Strategiplan

Strategiplan 2017 - 2019

STRATEGIPLAN 2017 – 2019

Styrkeløftregion Øst sin strategiplan er forankret i strategiplanen for Norges Styrkeløftforbund.

Fra 010117 består regionen av styrkeløftklubbene i Hedmark og Oppland, i tillegg til Akershus, Oslo og Østfold. Vår viktigste oppgave er å stimulere til aktivitet og utvikling i klubbene, samt stimulere til etablering av nye klubber.

Visjon: Vi samarbeider og øker kompetansen i klubbene.

Mål for perioden 2017-2019

 1. Heve kompetansen i klubbene via kurs, konferanser og samarbeid.
 1. Stimulere til arrangement nasjonale og internasjonale mesterskap, herunder bedre støtten til RM-arrangører.
 1. Bedre tilbudet til unge utøvere, regionslaget og klubbtrenere.

Strategi

Hva skal gjøres for å nå målene? 

 1. Heve kompetansen.
 • Trenerkurs og dommerkurs hvert annet år.
 • Veilederkurs for klubbene.
 • Minst en strategikonferanse i perioden.
 • Stimulere til deltagelse i Idrettskretsenes kurs.
 • Anmode om at årsmøtereferat sendes regionen, inkludert årsberetning og regnskap.
 1. Stimulere til arrangement.
 • Forberede søknad til ett internasjonalt mesterskap i regionen.
 • 6 RM, samt stimulere klubbene til å arrangere større mesterskap enn RM.
 • Utstyrsstøtte og anskaffelser.
 • Klubbene bør ha minst én person som kan kjøre programmet Powerlifting Live slik at resultater kan overføres direkte på internett eller seinest umiddelbart etter et stevne.

3.    Bedre tilbudet.

 • Det arbeides for å etablere en ny klubb i Hedmark.
 • Regionen skal, gjennom regionslagene, hvert år ha kandidater til landslagene og internasjonale mesterskap.
 • Løfteskoler skal arrangeres i minst 2 klubber årlig.
 • Opprettholde/øke støtten til unge utøvere.
 • Bedre oppfølgingen av klubbtrenere.

 

Taktikk

Gjennom de taktiske elementene settes strategien ut i praksis. Vi skal satse på følgende praktiske tiltak:

 • Dommerkurs avholdes i 2018.
 • Trenerkurs avholdes i 2018.
 • Strategikonferanse arrangeres i 2019.
 • Informasjon om idrettskretsenes kurs legges fortløpende ut på regionens sider.
 • Det sendes ut årlige påminnelser til klubbene om innsending av årsmøtereferat med mer.
 • Opprette en gruppe som skal se på muligheten for internasjonale mesterskap i regionen, herunder muligheten for støtte/rimelig utstyr fra IPF/EPF og kommunal (politisk) kontakt samt sponsormuligheter.
 • Støtten til arrangører av RM opprettholdes, men det gis anledning til økning av startkontingenten i perioden. Gratis diplomer kan bestilles fra regionen. Programmet Powerlifting live er tilpasset utskrift av diplomene. Retningslinjene for bestemannspremier revideres.
 • Utstyrsstøtten vris mot arrangementutstyr og til arrangører av mesterskap samt etablering av nye klubber. Støtten til premier ved NM bortfaller fra 2018. ”Regionens pokal” opprettholdes.
 • Regionen skal koordinere stevneaktiviteten i regionene og unngå stevnekollisjoner. Regionene har mulighet til å peke ut viktige regionstevner og hvis de ønsker det, å legge begrensninger på hvilke andre stevner som kan arrangeres i regionen de nærmeste ukene før og etter disse.
 • Klubber som ønsker at medlemmer skal få trening i programmet Powerlifting live får tilbud om bisitterfunksjon ved RM og Nasjonale mesterskap i regionen.

(NSF har utstyr for stream og sekretariat til utlån).

 • Muligheten for ny klubb i Hedmark undersøkes i styrkemiljøer i Hedmark. Det gis støtte og hjelp til etablering av en ny klubb.
 • Regionstrener bør gis kompensasjon for program/oppfølging av utøvere på regionslagene.
 • Stipend til ungdomsløftere og støtte til U/J-nordisk opprettholdes.
 • Årlig trening camp for U/J og klubbtrenere arrangeres over 2-3 dager i juni.
 • Arrangere oppfølgingskurs for klubbtrenere på treningscapene i perioden.
 • Klubbesøk endres til kurs i lagledelse, hjelp med løfteutstyr, coaching og plattingkurs sammen med instruksjon av utøvere.
 • Vi tar sikte på å få 3 regionstrenere fra 010117.