Nyheter

May 25, 2020

Strategimøte 130620


Postet av: Vidar Tangen

Vi starter så smått opp igjen og innbyr derfor til strategimøte. Det er begrenset med plasser. Klubber som har medlemmer i styret eller som varamedlem til styret i regionen, anmodes om å komme med innspill gjennom disse. Reginstrenerne bes kontakte Amund T. Løvstad. Anita Stavik stiller sannsynligvis for NSF.

Klubber som ikke er representert på annen måte, anmodes om å sende en representant.

Sted: Viken idrettskrets, Strømsveien 80 (innkjørsel fra Skolegata), 2010 Strømmen.
Klokka: 11.00-15.00
Det blir bevertning.

Utkast, som bygger på møtet,  vil bli sendt alle klubbene i regionen i løpet av sommeren. Det vil da bli ytterligere en mulighet for innspill. Vi tar sikte på å få planen ferdig i løpet av året.

Påmelding til regionen seinest 060620.