Nyheter

Jun 18, 2020

Styremøte 13 Juni 2020


Endelig fikk vi til et møte igjen. En av sakene er at Askim SK har sagt ja til å arrangere  styrkeløft NM uka i 2021.

Postet av: Mina Svele

Styrkeløftregion Øst

Referat

 

Referat 

Styremøte nr. 2020-02

Tid      : 13 Juni.

Sted    : Akershus (Viken) Idrettskrets, Strømsveien 80, 2010 Strømmen.

 

Styrereferat nr. 2020-01 er godkjent via e-post.

Til stede: Mina Svele, Vidar Tangen, Vegard Røysum, Geir Johansen, Runar Saxegård, Sofie Flyvholm Haug og Hege Berntsen

Ikke tilstede: Karen Hesthammer, Bjørn Andre Sutterud Westbye

 

AVSLUTTEDE SAKER

12/18   Bør man skrive en kontrakt med klubber som er nystartet?

07/19   Klubblederkonferanse.

13/19   SPUVI ønsker å tilhøre vår region, og kommer for å planlegge veien videre.

03/20   Tinget 2020 med strategiplan. Fra kl. 11 til 17, den 14. Mars.

 

VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

Søknader om tilskudd til arrangementutstyr og stevneutstyr ble utdelt følgende:

Frogner AK: 6000 kr

IL Kraftsport: 13.000 kr pluss 10.000 kr til arrangementutstyr.

Askim SK: 3000 kr

Brumunddal AK: 3000 kr

Lenja AK: 2000 kr

 

Da overskrider vi med 2000 kr til steveneutstyr og holder budsjettet til arrangementutstyr.

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Avsluttet

 

VIDEREFØRTE SAKER

01/20   ØKONOMI

 • Rapportering.
 • Vi har ikke fått noen tildeling fra bingo i april. Det kan bli et halvering av bingomidler i år.
 • Vi har fått lov til å overføre penger vi har fått til støtte ved å bruke de til neste år på det vi hadde planlagt, som dommerkurs, trener 1 del 2 og powerlifting live. Vi håper allikevel at vi får utført noe av det i år.

 

 

Ansvarlig       : Vidar Tangen.
Status             : Videreføres.

02/20   AKTIVITETER

- Aktivitetsplan 2020, Ansvar Vegard Røysum.

 • Orientering-
 • Det vil bli en rekke kurs i år, som dommerkurs (ansvarlig Vidar) Powerlifting Live (ansvarlig Runar) trener 1 del 2, (ansvarlig Runar) ungdomssamlinger og klubbesøk (ansvarlig Karen)
 • Dommerkurs og trenerkurs bør bli på vårparten, klubber vil bli kontaktet.
 • Oppdatering: 2-3 oktober skal det være dommerkurs i Halden.
 • Powerlifting live: Er forespeilet søndag den 4 okt i Halden.
 • Trener 1 del 2: Forespeilet den 14. nov.
 • RM: Er både IL Kraftsport og styret usikre på om det kan gjennomføres. Svar vil komme i løpet av en kort periode.

 

 

- Regionstrenerordning, Ansvar Karen Hesthammer

 • Ny regionstrener blir Amund Løvstad, politiattest er underveis og blir da godkjent fra og med 21 jan.
 • Det vil bli bestilt klær til trenerne.
 • Marius skal komme opp med datoer/måned til klubbesøk og samlinger.
 • Oppdatering:

 

 

- Dommeroppsett for 2021, Ansvar: Runar Saxegård?

 • Orientering-
 • … lager nye retningslinjer for dommere.

 

 

-Stevner for regionen, Ansvar Geir Johansen

 • Orientering-
 • NM utstyrsfritt u/j/v i april som Oslo SK arrangerer- UTSATT
 • NM Styrkeløft med utstyr i NM uka, Brumunddal AK og IL Kraftsport arrangerer. 26. Sept. I stedet for Juni.
 • IL Kraftsport arrangerer RM Utstyrsfritt. Usikkert
 • NM Styrkeløft utstyrsfritt, Askim SK. Skal etter planen gjennomføres.

 

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

08/19 Innkjøp av utstyr

- Vi forespør VM komite om felles rabattert innkjøp konkurranse utstyr til klubbene i regionen.

Oppdatering:

- Forespørsel er sendt til Morten Novum og det skal tas opp i juni 2019 i VM komiteen. Vi tar opp dette på møtet i Januar 2020.

Svar fra Novum er at det vil bli en liten verdi for regionen og kjøpe brukt utstyr og som da ikke lenger omfattes for spillemidler til utstyr.

Ansvarlig       : Vidar

Status             : Avsluttet

 

10/19   NM-uken 2020 og 2021

-Brumunddal AK og ILK har et ønske om å kunne arrangere dette sammen i 2020 på Hamar i juni. Dette er med utstyr.

Oppdatering: NM uka med styrkeløft er satt til September.

 

2021- Sarpsborg- med utstyr.

- Vi mangler klubber som kan ta seg av NM uka 2021.

- Blir sendt en forespørsel til Lenja AK om de er villig til å ta på seg NM uka 2021.

Oppdatering: Lenja takket nei, men Askim har nå sagt ja.

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Videreføres

16/19   Webredaktør

- Noen må inn for å ta webredaktør rollen.

Sofie har sagt seg villig til å kunne være webredaktør og vil nå begynne å lære seg programmet og ha et møte eller to med Mina for å gjennomgå det.

Ansvarlig       : Vegard

Status             : Avsluttet

 

NYE SAKER

 

04/20   Arbeidsoppgaver i styret og hvem vil påta seg sekretær jobben fra mars 2021.

            - Sofie blir webredaktør og Hege Berntsen påtar seg sekretær jobben når Mina går av

            I Mars. Opplæring vil bli gitt.

            - Hege Berntsen vil også få tilgang til regnskapsprogrammet, for det er viktig at to

stykker i styret har tilgang.

05/20   Vi trenger kandidater til valgkomiteen.

Runar og Anita har fått i oppgave å finne noen i klubbene sine.

 

NESTE MØTE

Dato for neste møte    : 16. Sept kl: 18
Rom bestilles av         : Vegard Røysum

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Videreføres.