Nyheter

Oct 4, 2020

Styremøte 29. september


Styre hadde møte 29. september. Det er en god stundt siden sist da covid-19 har gjort at det ikke har vært så enkelt å samles. Av samme årsak har det heller ikke vært mye aktivitet i regionen (eller resten av landet og verden). Men vi har begynt å planlegge 2021 og håper det blir et bedre år!


Datoer for RM 2021 er satt!

Postet av: Sofie Flyvholm

Referat(last ned)

 

Styrkeløftregion Øst

Referat

 

 

 

Styremøte nr. 2020-03

Tid      : 29 Sept.

Sted    : Akershus (Viken) Idrettskrets, Strømsveien 80, 2010 Strømmen.

 

Styrereferat nr. 2020-02 er godkjent via e-post. 

Til stede: Mina Svele, Vidar Tangen, Vegard Røysum, Geir Johansen, Runar Saxegård, Sofie Flyvholm Haug og Hege Berntsen

Ikke tilstede: Bjørn Andre Sutterud Westbye

 

AVSLUTTEDE SAKER

08/19   Innkjøp av utstyr

16/19   Webredaktør

04/20   Arbeidsoppgaver i styret og hvem vil påta seg sekretær jobben fra mars 2021.

 

VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

  

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status             : Avsluttet

 

VIDEREFØRTE SAKER

01/20   ØKONOMI

 • Rapportering.
 • Søknad fra Lenja AK på kr 3.648 til rullestolramper, dette blir innvilget med
  3000 kr.

Ansvarlig       : Vidar Tangen.
Status            : Videreføres.

 

02/20   AKTIVITETER

- Aktivitetsplan 2020, Ansvar Vegard Røysum.

 • Orientering-
 • Det vil bli en rekke kurs i år, som dommerkurs (ansvarlig Vidar) Powerlifting Live (ansvarlig Runar) trener 1 del 2, (ansvarlig Runar) ungdomssamlinger og klubbesøk (ansvarlig Karen)
 • Oppdatering: 2-3 oktober skal det være dommerkurs i Halden.
 • Powerlifting live: Er forespeilet søndag den 4 okt. i Halden.
 • Trener 1 del 2: Forespeilet den 14. nov.
 • RM: Ble avlyst.

 

 - Regionstrenerordning, Ansvar Karen Hesthammer

 • Karen kontakter Amund om han kan arrangere en regionssamling i klubben. Dette har blitt gjort i ILK og Brumunddal AK.

 

- Dommeroppsett for 2021, Ansvar: Runar Saxegård

 • Orientering-
 • … lager nye retningslinjer for dommere.

-Stevner for regionen, Ansvar Geir Johansen

 • Orientering-
 • NM utstyrsfritt u/j/v i april som Oslo SK arrangerer- AVLYST
 • NM Styrkeløft med utstyr i NM uka, Brumunddal AK og IL Kraftsport arrangerer. AVLYST
 • IL Kraftsport arrangerer RM Utstyrsfritt. AVLYST
 • NM Styrkeløft utstyrsfritt, Askim SK. AVLYST

Ansvarlig       : Vegard

Status            : Videreføres

 

 

10/19   NM-uken 2021

2021- Sarpsborg- med utstyr.

Oppdatering: Askim har påtatt seg oppdraget.

 Ansvarlig       : Vegard

Status            : Videreføres

 

 

05/20   Vi trenger kandidater til valgkomiteen.

Runar og Anita har fått i oppgave å finne noen i klubbene sine.

Oppdatering: Cathrine Bjelland fra Nittedal går inn som medlem og Jostein Häckert blir leder.

Ansvarlig       : Vegard

Status            : Avsluttet

 

 

NYE SAKER

06/20   Et forslag fra Heidi Hille Arnesen, ILK om å ha et eget forum/facebookside for klubbtrenere.

- Karen Hesthammer vil opprette en lukket og hemmelig side/gruppe på facebook.

 

07/20   Strategiplan

 -Strategiplanen er godkjent av styret.

 Vi skal begynne med noen av punktene og skal da prøve å få gjennomført alt innen 3 år.

 - Sofie og Hege får nå opplæring av Web og facebook og vil ta seg av dette videre.

- Vegard skal få i gang en organisasjonshåndbok og delta på styremøter i klubbene.

- Vidar går i gang med klubbutvikling.

- Karen ser litt mer på klubbesøk.

 

08/20   RM utstyr 2021

            - RM med utstyr blir 8 mai.

            - RM uten utstyr blir helgen 21-22 Aug.

            - Geir kontakter klubber.

  

NESTE MØTE

Dato for neste møte   : 26/1-21
Rom bestilles av        : Vegard Røysum

 

Ansvarlig       : Vegard Røysum

Status            : Videreføres.