Nyheter

Dec 5, 2020

Dommeroppsett 2021


Regionens dommeransvarlig, Runar Saxegård, har satt opp dommernes ønsker for 2021.
(Oppdatert 13.01.21)
Postet av: Vidar Tangen

Dette er en hjelp for klubbene til å skaffe dommere til sine stevner. De må kontakte aktuelle dommere 4 uker før stevnet. Listen oppdateres etter hvert som dommere melder sine ønsker. På stevner der det allerede er satt opp 4 dommere fra minst 2 ulike klubber, settes det ikke opp flere.

Vi minner om siden for våre dommere på Facebook. Der kan man bytte oppgaver eller søke etter dommere til stevner. 

Klubbene er selv ansvarlige for å skaffe dommere til sine stevner, men regionen dekker reiseutgifter for dommere fra andre klubber. Dette gjelder ikke RM, der utgiftene inngår i rammetilskuddet fra regionen og dekkes av arrangøren. Reiseregning  må være mottatt på mail innen 14 dager etter stevnet.

DOMMEROPPSETT