Nyheter

Feb 2, 2021

Styremøte 26. januar 2021


På grunn av covid-19 situasjonen og begrensninger om hvor mange som kan møtes ble styremøtet denne gang avholdt digitalt via Teams. Regionstinget 6. mars vil også bli avholdt digitatl. Nærmere informasjon om påmelding vil bli sendt ut til klubbene.

Styremøte - Malvik Høyre

Postet av: Hege Berntsen