Nyheter

Feb 3, 2021

Innkalling til regionsting 2021


I år blir det regionsting via Teams!

Viktig at dere påfører e-post adressen til de som skal delta.

Postet av: Mina Svele

Innkalling

Til: Klubber tilsluttet Styrkeløftregion Øst

Spesielt invitert: Norges Styrkeløftforbund

Auli 3. Februar 2021

INNKALLING TIL ORDINÆRT REGIONSTING 2021

Styret i Styrkeløftregion Øst innkaller med dette til regionsting:


Tid      : Lørdag 6. Mars 2021, kl. 11.00.
Sted    : Digitalt møte på Teams. NB! E-post er påkrevd til dette.

Saksliste

  • Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest 1 uke før regionstinget. Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal være en del av forslagene.

 

Klubbene bes vennligst om å sende inn:

  • Oversikt over tingdelegater, jfr. § 9 i lov for Styrkeløftregion Øst. Tingdelegater må være meldt til regionen senest én uke før tinget. Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF´s lov § 2-4, kjønnsfordeling.
  • Forslag som skal behandles på tinget. Forslag må være sendt til Vegard Røysum på e-post vegard.roysum@nav.no senest 2 uker før tinget, dvs. lørdag 20. Februar 2021.
  • Forslag på kandidater til styreverv. Forslag sendes innen lørdag 20. Februar 2020 til valgkomiteens leder Jostein Häckert på e-post josteinhckert@hotmail.com

 

§ 9 Representasjon på kretstinget

På regionstinget møter med stemmerett:

a) Regionsstyret

b) Representanter fra idrettslagene i regionen etter følgende skala:

            For medlemstall t.o.m. 30 medlemmer - 1 repr.

            For medlemstall f.o.m. 31 medlemmer t.o.m. 60 medlemmer - 2 repr.

            For medlemstall f.o.m. 61 medlemmer - 3 repr.

            3 representanter er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

NB! Husk å oppgi medlemstall per 31/12 ved påmelding.

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

(Det vil kun bli dekt kjøregodtgjørelse av en bil per klubb. Utgår i 2021)

Styrets årsberetning for 2020 og Lov for Styrkeløftregion Øst oversendes vedlagt.

Får å få innvilget pengestøtte fra Region Øst, må klubben sende representant(er).

Velkommen til regionsting 2021.

Styrkeløftregion Øst

V/styret

Vedlegg: Årsberetning 2020

               Lov for Styrkeløftregion Øst