Nyheter

Mar 28, 2021

Styremøte 6. mars 2021


Kan digitale møter være like bra som fysiske møter? — Angstringen Norge

Referat fra styremøtet 6. mars 2021

Postet av: Hege Berntsen

2. styremøte 2021 ble naturlig nok også avholdt digitalt. Møtet ble avholdt rett etter Regionstinget og ble første møte for nytt styre.  Referatet kan du lese her : Styremøter