Nyheter

Aug 26, 2021

Gratis lisens


Som et ledd i aksjonene "Tilbake til idretten", vil regionen dekke lisens for 2022 til løftere, fra klubber i Styrkeløftregion Øst,  som løser lisens for 2021 i perioden 150921-300921. Se forutsetninger under.

 

Postet av: Vidar Tangen
Full lisensen må betales i perioden 150921-300921. Ordningen gjelder ikke engangslisens. Klubbene må sende rapport til regionen innen 051021 på rapportskjemaet som finnes i dokumentarkivet til NSF (Rapport for regionsaktivitet). Klubbene i Styrkeløftregion Øst får refundert lisensen mot å dekke lisens for de samme løfterne i 2022.