Nyheter

Sep 6, 2021

Søknader pr. 011021


Postet av: Vidar Tangen

Det gjenstår midler etter tildelingen 010321. Klubbene kan derfor søke om midler fra regionen innen 011021. Dette gjelder konkurranseutstyr der det gjenstår kr 9.800.-, arrangementutstyr kr 7.500.- og en løfteskole kr 2.000.- Regionen kan omdisponere midler innenfor budsjettet. 
Utstyret må være anskaffet i perioden 010321 - 300921. Faktura må vedlegges.

Retningslinjer: https://www.regionøst.no/index.php?page=idrettsformal

Søknadsskjema for utstyr: https://www.xn--regionst-b5a.no/uploads/stotteordninger/Soknadsskjema_250418.docx