Nyheter

Feb 2, 2022

Støtte til klubbene


Konkurranseutstyr, arrangementutstyr, teknikkstenger og teknikkskiver samt løfteskole. Søknadsfrist 1. mars for utstyr anskaffet etter 011021.

Postet av: Vidar Tangen

Dere finner retningslinjer på regionens webside. Husk at søknad fremmes på fastsatt skjema. Faktura og betalingsbekreftelse må vedlegges. For løfteskoler holder det med opplysninger om tidspunkt, instruktør(er) og sted.

  • Støtte til konkurranseutstyr gis med inntil 1/3 av innkjøpspris uten frakt om moms.
  • Støtte til arrangementutstyr, teknikkstenger og teknikkskiver gis med inntil 50% av utgiften inkludert frakt og moms.
  • Det gis et tilskudd på kr 2.000.- hver til 2 løfteskoler.
  • Det kan også gis støtte til tiltak for parautøvere. Disse vurderes individuelt.


Det er budsjettert med kr 45.000.- i utgifter pluss kr 4.000.- til løfteskoler.