Nyheter

aug. 23, 2022

Besøk i klubbene


Det er mulighet for å få besøk av regionstrenere og av regionens leder.
Postet av: Vidar Tangen

Når regionstrenerne kommer må klubbtrenere delta - i tillegg til løftere. Regionen har en del drakter og skjorter som gjør det ønskelig at utstyr forsøkes. Instruksjon i bruk av utstyr blir gitt. Men også utstyrsfrie løftene vil få veiledning. Interesserte klubber bes kontakte Marius Arnesen.

Også vår regionsleder foretar klubbesøk - kontakt Vegard Røysum. Besøket er med klubbens styre. Her er hensikten å
· etablere en god relasjon mellom klubb og klubbens overordnede organisasjonsledd.
· fange opp noen av klubbens viktigste behov og utfordringer.
· gi informasjon om hva klubben kan få støtte / hjelp til når det gjelder de behovene som signaliseres og informasjon om kompetansetilbud som kan være nyttig for klubben.
· gjøre eventuell avtale om tid for å gjennomføre tiltak som støtter den utviklingen klubben ønsker.

Ingen av tiltakene har noen kostnad for klubbene.