Nyheter

aug. 29, 2022

Trening med utstyr


Invitasjonen gjelder NSFs utstyrsprosjekt med hensikt å skaffe mer interesse hos utøverne for utstyrsløfting og læring av utstyrsbruk for trenerne i klubbene! Vi ønsker at mange klubbtrenere og løftere vil møte opp for å lære seg utstyrsløfting.

Samlingen arrangeres i Askim 1. oktober.
Instruktør: Dietmar WolfPostet av: Vidar Tangen

Påmelding til Dietmar Wolf seinest 23. september. Har dere egne drakter/knebind, er det fint om dere tar med dette. Ellers har regionen en del utstyr slik at dere uansett kan få prøvet dette.

Tidsplan:

Kl 10:00 – 11:00: Introduksjon hvordan løfteutstyr virker/fungerer, og hva man må legge vekt på i forhold til:

                    I.            Løftedrakter

  1. forskjellige type materialer/fasonger
  2. knebøydrakter
  3. benkpressdrakter
  4. markløftdrakter

                  II.            Knebind

  1. forskjellige typer knebind

                III.            Hvordan starte med en nybegynner som ønsker å lære seg utstyrsløfting

Kl 11:00 – 11.45: Praksisdelen: læring av knebindsurring, hva som må vektlegges

Kl 11.45 – 12.30: Lunch

Kl 12:30 – 14:30: Praksisdelen: bruk av knebøydrakt, hvordan tar på seg knebøydrakt , hva som må                                                           vektlegges

  1. bruk av knebøydrakt med knebindsurring

Kl 14:30 – 14:45: Pause

Kl 14:45 – 16:45: Praksisdelen: bruk av benpressdrakt, hvordan tar på seg benkpressdrakt , hva som                         må vektlegges

Kl 16:45 – 17:00 Pause

Kl 17:00 – 18:00: (eventuell til 18:30): Praksisdelen: bruk av markløftdrakt hvordan tar på seg                                      markløftdrakt, hva som må vektlegges

  1. ulike løftestiler i markløft (sumo eller konvensjonell)