Nyheter

feb. 22, 2023

Husk søknadsfrist for utstyr


Klubbene kan innen 010323 søke om støtte til stevneutstyr og arrangementutstyr. eleiko

Postet av: Vidar Tangen

Se under retningslinjer i venstre meny for søknadsskjema og idrettsformål.

Klubbene kan også søke NIF innen 15. mars: Utstyrsmidler for idrettslag (idrettsforbundet.no)