Nyheter

mar. 11, 2023

Tildeling til utstyr 2023


Under dagens styremøte ble tildeling av midler til utstyr foretatt. Alle klubbene som hadde søkt deltok på regionstinget. Det vil ikke bli gitt ytterligere tilskudd i 2023. 

Postet av: Vidar Tangen

Det var søkt om IPF-godkjent stevneutstyr til kr 235.802.- Utstyr som ikke var IPF-godkjent ble ikke vurdert. Dette ville gitt et tilskudd på kr 77.814.- mens budsjettet er på kr 43.000.- Tilskuddene er derfor redusert tilsvarende.

For arrangementutstyr ble det søkt om kr 20.735.- for utstyr som ble anskaffet innenfor fristen 011022-010323. Dette dekkes med 50% som avrundes. (Står som pluss i oversikten). 

Tilskuddene blir da:  
Brandbu kr 4.200.-
Christiania kr 1.100.-
Brumunddal kr 2.900.-
Frogner kr 1.600 pluss kr 5.000.-
IL Kraftsport kr 13.200.-
Moss kr 3.300.- pluss kr 500.-
Lenja kr 2.100.- pluss kr 4.700.-
Oslo kr 7.000.-
Askim kr 8.100.-