Nyheter

okt. 29, 2023

Forbundstinget 2023


Under forbundstinget ble Vegard Røysum ble tildelt forbundets statuett. 

Det ble gjort enkelte endringer i Nasjonale bestemmelser og det ble gitt noen retningslinjer for styret. 

Postet av: Vidar Tangen

* Påmeldingsliste i klubbenes selvbetjeningsløsning på forbundets hjemmeside skal brukes ved alle stevner med unntak av internasjonale stevner. Tidsfristen kan ikke settes kortere enn 2 dager før stevnet. 
* Styret kan gi tillatelse til at utstyr som tidligere er godkjent av IPF fortsatt kan benyttes på norske stevner, selv om de ikke lenger er lovlige internasjonalt pga. manglende lisens. 
* Før første gangs deltagelse på et NM må utøveren ha deltatt på et RM. Ordningen trer i kraft fortløpende etter som ny kvalifiseringsperiode oppstår - dvs. fra og med de ulike NM. 
* Kravet for å delta i NM veteraner reduseres med 20% for utøvere over 70 år. 
* Klassefast påmelding gjelder nå for alle kategorier og for alle RM og NM. 
* NSF trekker 15% av startavgiften ved mesterskap til dekning av utgifter til dommere.  Lokale dommere skal prioriteres ved uttak. 
* Styret opplyste at det vil komme nye merkekrav i høst der IPFs poengtabell ligger til grunn. 
* Region Midt-Norge deles ikke. 
* Lisens for åpen og veteraner økes til kr 1.400.- Engangslisensen økes med kr 75.- 
* Det innføres en egenandel på kr 300.- for veteraner på internasjonale mesterskap. Dette til delvis dekning av dommere/lagledere. 
* Valgkomiteens innstilling ble fulgt ved alle valg. 

Det tas forbehold om mulige feil.