Nyheter

mai 18, 2004

OSLO-AKERSHUS-ØSTFOLD


Velkommen til den nye kretsens hjemmeside !

Postet av: admin

Her vil vi bringe stoff fra og om kretsen og klubbene.

 

Hensikten er å styrke samholdet mellom klubbene i
Oslo, Akershus og Østfold Styrkeløftkrets, samt å fremme vår idrett gjennom å bidra til at felles ressurser nyttes på en best mulig måte innenfor kretsen.

 

Nyheter, stevneprotokoller, informasjon, referater, invitasjoner, etc. kan sendes til h-m.arnesen@c2i.net

 

Sportslig hilsen

 

Hans Martin Arnesen

Oslo, Akershus og Østfold Styrkeløftkrets