Regionens ungdomsfond

Regionens ungdomsfond - statutter 

Statutter for fond til styrkeløftidrettens fremme blant ungdom i Styrkeløftregion Øst.

§ 1.      Formål

Formålet med fondet er å fremme arbeidet med å utbre styrkeløftidretten blant ungdom i regionen.

§ 2.      Kapital

Kapitalen er kr 100.000.-

Det kan i tillegg avsettes midler på fondet av styret. Dette krever godkjennelse av regionstinget.

§ 3.      Forvaltning og anvendelse

Forvaltning og anvendelse av fondets midler forestås av styret i Styrkeløftregion Øst.

Midlene skal benyttes til tiltak for styrkeløftungdom, samt rekruttering av ungdom til

styrkeløft. Tiltakene kan være samlinger, kurs, oppfølgning, reiser, idrettsstipend og rekrutteringsaktiviteter beregnet på ungdom. 

§ 4.      Beretning

Beretning om forvaltning og anvendelse av fondet inngår i regionsstyrets

årsberetning.

§ 5.      Endring

Endring i statuttene skal vedtas på regionstinget til Styrkeløftregion Øst.

§ 6.      Avvikling

Avvikling av fondet skal vedtas på regionstinget til Styrkeløftregion Øst. 

 

Oslo, 26. februar 2008                                                                  Sist revidert: 5. mars 2016