Nyheter

Jan 9, 2020

Utstyrsstøtte 2020


Regionen gir støtte til utstyr innkjøpt etter 010319. Søknadsfrist 010320.

Postet av: Vidar Tangen

Det er avsatt kr 10.000.- til arrangementsutstyr som f.eks. dommerlys/nettbrett, stevne-PC (tilskudd begrenset til kr 2.500.-), vekt mm. Tilskuddet er inntil 50% av brutto utgift.

Vi har dessuten avsatt kr 25.000.- til stevneutstyr som stenger, skiver, stativer mm. Her dekkes inntil 1/3 av utgiften, men ikke frakt og moms.

Alle tilskudd er begrenset av budsjettet.

SØKNADSSKJEMA