Nyheter

Jan 9, 2020

Nye klubber


Brandbu IF styrkeløft har meldt seg inn i NSF. De tilhører vår region.
Postet av: Vidar Tangen

I tillegg til støtten fra NSF, gir regionen følgende tilskudd når medlemsavgiften på kr 500.- er betalt:

Kontrakt vedrørende støtte til nystartet klubb i Styrkeløftregion Øst

I forbindelse med oppstart av <klubbens navn> er det innvilget økonomisk støtte fra Styrkeløftregion Øst. 

Støtten gis som tilskudd til styrkeløftutstyr, og utbetales mot kopi av kvitteringer.  Hva slags utstyr som det kan gis støtte til oppgis av regionen på forespørsel.

Maksimalt beløp er kr. 10.000,-.

Det stilles noen krav i forbindelse med støtten:

-          Klubben må gjennomføre Rent idrettslag https://www.rentidrettslag.no/ før tilskuddet utbetales.

-          Hvis klubben får en positiv dopingprøve i løpet av inneværende eller to neste år så må tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.

-          Hvis klubben avvikles / oppløses i løpet av inneværende eller to neste år så må tilskuddet tilbakebetales etter følgende satser:

-          I løpet av inneværende år: 100% tilbakebetaling

-          I løpet av år 2: 60% tilbakebetaling

-          I løpet av år 3: 30% tilbakebetaling