Kontaktinformasjon

REGIONSSTYRET 2024

Leder: Vegard Røysum
Mob 413 87 223 E-post: vegard1102@gmail.com

Nestleder: Sofie Flyvholm Haug 
Mob 928 85 577 E-post: sofie.flyvholm@gmail.com
 
Styremedlem: Sarah N. Elvehøy
Mob 959 24 620 E-post: sarah_n_evensen@hotmail.com
 
Styremedlem: Eilen Pollen 
Mob 948 76 763  E-post: eilen.pollen@outlook.com
 
Styremedlem (Sekretær): Hege Berntsen
Mob 926 62 971 E-post: h.bernt68@gmail.com
 
Styremedlem: Runar Saxegård
Mob 974 14 820 E-post: r-osa@online.no  
 
Styremedlem:Jostein Häckert
Mob 959 06 888 E-post: josteinhackert@hotmail.com
 
Varamedlem: Vidar Tangen
Mob 997 27 074 E-post: vidar.tangen@fibernett.net
 
Varamedlem (kasserer): Hege Braathen
Mob 482 24 783 E-post: hege@b-mess.no
 
 

KONTOLLUTVALG

Kristin Thorvaldsen
Mob  942 46 334  E-post  kristin.thorvaldsen@gmail.com

Jørgen A. Hansen
E-post  jorgen_a_hansen@hotmail.com

Vara: Steinar Wahl
Mob 951 80 209 E-post: steinar.wahl@outlook.com

 

VALGKOMITÉ

Leder: Helge Aarsrud
 
Medlem: Fredrik Søberg 
Mob 948 63 634 E-post: fredrik.sob@gmail.com
 
Medlem: Juliane Slettnes
E-post: juliane.o.slettnes@gmail.com
 
Varamedlem: Leif Sydengen
Mob 900 68 947  E-post: leir-syd@online.no
 
 
REGIONSTRENERE
 
Marius Arnesen
Mob 905 42 445  E-post: marius.arnesen71@gmail.com
 
Amund Tjellaug Løvstad
Mob 911 38 019 E-post: amundlovstad@hotmail.com
 
Grétar Hrafnsson
Mob 902 58 683 E-post: gretar1973@gmail.com

 

IDRETTSKRETSENE

Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101, 1178 OSLO
E-post: oslo@idrettsforbundet.no

Hjemmeside

Viken Idrettskrets (tidligere Akershus og Østfold)
Idrettens Hus
Strømsveien 80, 2010 Strømmen
E-post:  viken@idrettsforbundet.no
Hjemmeside

Innlandet Idrettskrets (tidligere Hedmark og Oppland)
Idrettens Hus (Lillehammer)
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Epost: Innlandet@idrettsforbundet.no
Hjemmeside