Dommere

Det er arrangør som er ansvarlig for å skaffe dommere til sine stevner. 

Regionen setter opp dommere til stevner i regionen som er approbert innen fristen, bortsett fra norske og internasjonale mesterskap samt nasjonale stevner . Bare dommernes egne ønsker settes opp. Minst en av dommerne bør være fra en annen klubb enn arrangørklubben. Til alle regionsmesterskap, settes opp 4-8 forbundsdommere. Ved stor deltagelse, må arrangør selv skaffe ekstra dommere.

Regionens dommere må selv påse at de oppfyller bestemmelsene for å beholde sine dommerkort. Dommeransvarlig må gjøres oppmerksom på dette ved uttak, jf. Nasjonale bestemmelser.

  • Senest 1. november hvert år, sender dommeransvarlig forespørsel til alle regionens dommere med forespørsel om hvilke stevner de ønsker å dømme påfølgende år. Dommere som ikke svarer på henvendelsen blir satt opp etter dommeransvarliges vurdering.
  • Oversikt over dommeroppgaver publiseres senest 1. januar hvert år på regions webside, e-post til alle regions klubber og dommere.
  • Arrangøren kontakter dommeren senest 4 uker før det aktuelle stevnet.
  • Dommere som skal dømme må gi tilbakemelding til arrangør seinest 2 uker før stevnet.
  • Har de oppførte dommerne ikke gitt tilbakemelding til arrangørklubben innen fristen, og arrangørklubben ikke klarer å skaffe erstatter, må dommeransvarlig kontaktes.
  • Ved alle stevner med lavere status enn RM, dekkes de uttatte dommeres reiseutgifter av regionen etter reisereglementet. 
  • Ved RM gis tilskudd til arrangementet. Dette omfatter også utgiftene til dommere.

 

Det foreligger oversikt over regionens dommere, med kontaktinformasjon, på regionens webside.

Oslo, 28. november 2006                                                      Sist revidert: 5. april 2019