Generelle kriterier

Generelle kriterier
 

NSF har en visjon; Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. Alle landslag og representasjonslag i NSF skal bestå av utøvere som kan vise til tydelige antidopingholdninger og atferd. Det er viktig at alle utøvere som tas ut på landslag i NSF er bevisst sin rolle som gode forbilder for våre yngre medlemmer. De som skal representere NSF internasjonalt må kunne være gode ambassadører for idretten der mottoet Sterk, blid og dopingfri er vist gjennom tydelige standpunkt og handling. Våre landslag og representasjonslag skal representere glede, fellesskap, helse og ærlighet"

De holdninger som representeres gjennom utmeldte utøvere og løftere som har deltatt i styrkebasert konkurranse utenfor NIF (uten etablert antidopingreglement og oppfølging av regelverk), uten samtidig å være medlemmer av NIF, er ikke ønskelige på landslagene eller representasjonslagene. Utøvere med atferd som ikke er forenelig med antidopingstandpunktet til idretten anses ikke som gode forbilder for resten av medlemsmassen og er derfor ikke aktuelle for landslagene.

Kun utøvere som kan vise til atferd som er forenelig med endret holdning der den generelle medlemsmassen vil sitte med samme oppfatning av utøveren som et godt forbilde vil dispensasjon fra det overstående kunne gis. Det å være en rollemodell med tydelige antidopingholdninger i ord og atferd vil være førende for unntak av de generelle kriteriene.

Kriterier for utøveres deltagelse

Generelle krav

1.      Utøveren må ha deltatt i minst 4 stevner. Av disse stevnene må minst 2 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM - status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.

2.      Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.

Organisering

Utøverne i Veteran organiseres av en egen veterankomité administrert av Styrkeløftregion Øst. Felles for alle landslag og representasjonsoppgaver er at deltagelse skal godkjennes av TIK som et ledd i forbundets kvalitetssikring av utøvere.

Idrettslige krav til deltagelse
Utøverne må dessuten ha oppnådd de kvalifiseringskravene. Landslagssjef for veteraner kan gjøre unntak fra de idrettslige kravene. 
 

Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for  utøvere som deltar på lagene.