Hederspris

Regionens hederspris - retningslinjer

  1. Tildeling

Regionens hederspris skal deles ut i den grad det finnes aktuelle kandidater som anses å tilfredsstille kravene. Anser styret at det ikke finnes aktuelle kandidater, skal hederspris ikke deles ut. Det kreves enstemmig styrevedtak og begrunnelse for tildelingen.

 Kandidaten tildeles diplom og plakett som synlig bevis på sin status.

Teksten på plaketten skal være:

Styrkeløftregion Øst. Hederspris. Årstall.

 

Av diplomet skal det fremgå hvilke fylker regionen omfatter.

Tildelingen finner sted ved en passende anledning..

Regionens hederspris kan bare tildeles én gang til samme person.

Det skal føres statistikk over utdelte hederspriser. Statistikken offentliggjøres i regionens årsberetning.

  1. Kriterier

Kandidaten må over en årrekke ha bidratt positivt idrettslig, administrativt eller på annen måte. Kandidater som på en ekstraordinær måte har utmerket seg kan vurderes for en enkelt prestasjon eller gjerning.

  1. Nominering

Alle regionens klubber kan komme med begrunnede forslag på kandidater til hedersprisen.

 

 

Oslo, 01. september 2005                                                   Sist revidert: 28. september 2017