Idrettsformål

Retningslinjer for økonomisk støtte til idrettsformål

Generelle retningslinjer

Klubbene inviteres til å søke om støtte til aktiviteter, inklusiv reiseutgifter, innen 01. mars og 01. oktober hvert år. Alle søknader skal komme fra klubben på fastsatt skjema som fylles ut og sendes regionen via e-post. Vedtar regionen å gi støtte, vil tilsagn om dette bli sendt til klubben via e-post. Støtte vil bli utbetalt når regionen mottar kopi av kjøpskvitteringer eller reiseregninger som dokumenterer de kostnader som ligger til grunn for søknaden.

Kun søknader fra klubber (som har betalt medlemsavgiften) i regionen og som har deltatt på regionstinget, vil bli behandlet.

Regionen er suveren i sin avgjørelse. Begrunnelse for vedtak vil ikke bli gitt.

Reisestøtte

Regionen kan på eget initiativ, og uten forutgående søknad, bevilge reisestøtte. Egenandel ved U/J-nordisk dekkes uten foregående søknad.

 Idrettsutstyr

Det kan søkes om støtte til innkjøp av:

  • Konkurranseutstyr (stenger, skiver, konkurransestativer o.l.)

Dersom støtte tildeles, vil den bli begrenset oppad til en tredjedel av innkjøpskostnaden. Det gis ikke støtte til fraktutgifter og moms. Formålet med innkjøpet må være knyttet til gjennomføring av konkurranseaktivitet. Regionen kan sette krav til gjennomføring av aktivitet i forbindelse med tildeling.

  • Arrangementsutstyr (PC, skjermer, projektor, lerret, dommerlys, vekt osv.) samt teknikkstenger og teknikkskiver.

Dersom støtte tildeles, vil den begrenses oppad til 50 % av innkjøpskostnaden. Det gis støtte til fraktutgifter og moms. Formålet med innkjøpet må være knyttet til gjennomføring av større stevne (RM og oppover) og barnetrening. Regionen kan sette krav til gjennomføring av arrangement i forbindelse med tildelingen. Støtte vil vanligvis bare gis til 2 klubber per år, og begrenses til budsjetterte utgifter.

Utstyret må være vederlagsfritt tilgjengelig for andre arrangører i regionen.

Aktivitetsfremmende tiltak

Det kan søkes om midler til aktivitetsfremmende tiltak, for eksempel:

  • Tiltak rettet mot funksjonshemmede.
  • Løfteskoler.

 

Oslo, 02. desember 2004                                                    Sist revidert: 25. november 2021