Medisinsk fritak (TUE)

Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, finnes det regler for medisinsk fritak.

ADN har egne regler for dette: Medisinske fritak.

Skal man delta internasjonalt, må man ha nødvendig fritak fra Antidoping Norge. I tillegg må man sende søknad til IPF, vedlagt fritaket fra ADN, seinest 2 uker før mesterskapet. De nødvendige dokumentene som må legges ved er legeerklæring med diagnose og eventuelt beskrivelse av blodprøver. Dokumentene må være oversatt til engelsk og sendes Medical Committee IPF http://www.powerlifting-ipf.com/26.html. ADN har egne skjemaer for dette.

Det anbefales at dere sender dokumentene til Chairman Marek Kruszewski  dr.makrus@wp.pl

OBS! Søknad må sendes hvert år!