Mesterskap

Støtte til mesterskap

Norske og internasjonale mesterskap

Regionen gir en støtte på kr 25.000, - til internasjonale mesterskap som arrangeres i regionen. I tillegg kommer” regionens pokal” ved norske mesterskap.

 Regionen setter ikke opp dommere eller skaffer funksjonærer ved slike stevner/mesterskap.

 Det kan søkes om støtte etter reisereglementet til nødvendige funksjonærer, som kommer fra andre klubber enn arrangøren, fra regionen eller naboregionene.

 RM 

Vi arrangerer ett RM i styrkeløft og ett RM i benkpress. Begge mesterskapene arrangeres slik at det løftes både med utstyr og utstyrsfritt.

Startkontingenten i RM benkpress kan settes til kr 400.- og i RM styrkeløft kr 600.- pr. deltager.

Ved regionsmesterskap støttes arrangør med kr 20.000.- hvis mesterskapet arrangeres over 3 dager, kr 15.000.- hvis det arrangeres over 2 dager og kr 9.000.- hvis det går på en dag. Støtten utbetales umiddelbart etter mesterskapet. Det er arrangør som skal dekke alle utgifter ved mesterskapet. Ved færre en 40 påmeldte deltagere, reduseres støtten forholdsmessig.

Utgifter til dommere og funksjonærers reise, mat under mesterskapet, ev. overnatting samt medaljer og premier omfattes av støtten. Følgende er minimum:

  1. 3 stevnesekretærer der minst 1 behersker Powerlifting live.
  2. 1 speaker.
  3. 8 skivepåsettere på styrkeløftmesterskap og 5 på benkpressmesterskap. 2 av skivepåsetterne må være kapable til å styre de andre i tilfelle datasvikt og 5 skivepåsettere må være tilgjengelige til enhver tid.
  4. Medaljer skaffes til de 3 beste i hver klasse og i alle kategorier.
  5. 1 bestemannspremie på poeng i alle kategorier.
  6. 8 dommere tas ut av regionen, men utgiftene dekkes av arrangørstøtten..
  7. Innbydelsen skal sendes ut senest 2 måneder før mesterskapet. For mesterskap med 6 ukers påmeldingsfrist skal innbydelsen sendes ut senest 3 måneder før stevnedato.

Regionen stiller med diplomer ved RM.  Regionen har noe utstyr til sekretariatet og dommerlys til utlån. Dette materiellet kan også stilles til disposisjon for NM-arrangører i regionen.

 Arrangør må sørge for alle oppgaver som nevnt over, og også ev. andre oppgaver under mesterskapet samt start- og høyningskort (avtales med dommeransvarlig og/eller stevnesekretær). Arrangør må også kontakte de uttatte dommere før mesterskapet. Regionens stevneansvarlig skal informeres fortløpende.

  

Oslo, 08. mai 2013                                                               Sist revidert: 23. september 2021