Pokal

Regionens pokal - retningslinjer

  1. Tildeling

Regionens pokal utdeles kun under stevner med NM status arrangert i Styrkeløftregion Øst.

  1. Kriterier

Arrangør deler ut pokalen for beste prestasjon etter skjønnsmessig vurdering.

  1. Tilskudd

Styrkeløftregion Øst yter støtte til pokalen. Støtten overføres til arrangøren, som kjøper inn pokalen.

Oslo, 26. august 2010                                                           Sist revidert: 30. oktober 2014