Politiattest

Generelt
Regionens leder er til enhver tid ansvarlig for at gyldig politiattest foreligger for de personer som omfattes av ordningen. 

Reglene fastsettes av Norges idrettsforbund og finnes på deres sider:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Ansvarlig

Vegard Røysum, vegard1102@gmail.com, tlf. 413 87 223.

Stine Mari Forsberg, stinemari.forsberg@gmail.com , tlf. 959 72 813,  er oppnevnt som vararepresentant.

Oppdatert 25. april 2018