RM Krav

Krav til arrangør av RM

Stevnelokalet

Stevnelokalet må være av en slik størrelse at det er god plass til publikum, i tillegg til platting, dommere, dommerlys, sekretariat. Det må være gode muligheter for oppvarming, samt et eget område nær plattingen for løftere/lagledere som forbereder seg på konkurranseløst. Oppvarmings og forberedelsesområdet bør være avskjermet, uten mulighet for publikum å vandre fritt blant løfterne. Det må også være plass til innveiing og dopingkontroll.

Oppvarming

Oppvarming arealet skal være stort nok til å romme nødvendig utstyr, løftere og lagledere. Det skal ikke ligge lenger unna stevneplattingen enn at det er uproblematisk å gå mellom dem, iført konkurranseutstyr (Uten knebind)

Klargjøringsområde

Et område adskilt fra, men svært nær plattingen, skal ha nok stoler til en pulje løftere og skjerm som viser løfterekkefølgen.

Innveiingsrom

Godkjent digitalvekt. Rommet skal kunne lukkes for innsyn, og det må være mulig for løftere å kle av/på seg.

Garderober

Dame- og herregarderober av vanlig standard med dusj og toaletter.

Dopingkontrollrom

Eget lukk bart rom med toalett og vask. Bord og stoler til kontrollører.

Premiering

Diplomer til alle med tellende resultat. Medaljer til de tre beste i hver klasse, og bestemannspremier i hver kategori.

Brannsikkerhet

Nødutgang skal være merket. Det anbefales at arrangøren kontakter den aktuelle kommunen om brannsikkerhet, da dette praktiseres forskjellig fra kommune til kommune.

Oslo 26. Mai 2016