Strategiplan

Strategiplan 2011 - 2013

 

Bakgrunn

Prosessen ble satt i gang på regionens klubblederkonferanse september 2010. Klubbene ønsket konkrete mål for regionen. Målene ble spesifisert for medlemstall, NM-deltakelse og antall store stevner innen regionen i planperioden. I det etterfølgende fremgår nåsituasjonen, klubbenes forslag på klubblederkonferansen, klubbenes estimater og til slutt regionens mål for planperioden 2011-2013.

 

Nåsituasjon

 • Medlemstall år 2010 er: 843 medlemmer.
 • Antall deltakere i NM 2010 (åpen) var 5 damer & 12 herrer, totalt: 17 deltakere.
 • Antall store stevner (fra RM og oppover) i året 2010: 4 mesterskap.

 

Klubbenes forslag til mål 2011-2013

Dette var klubbenes forslag på klubblederkonferansen:

 • Ca. 1 000 medlemmer i løpet av perioden.
 • 25 % flere deltakere i NM åpen klasse i løpet av perioden (dvs. fra 17 til 21).
 • Det skal arrangeres 8 store stevner fra RM og oppover i løpet av perioden.

 

Klubbenes estimater - oppsummert

År

Antallmedl.

nøkternt

Antall medl.

optimistisk

Antall deltakere

i NM åpen

Arrangerte RM eller

høyere stevner

2011

899

949

20

4

2012

964

1 059

26

3

2013

1 029

1 169

33

2

 

 • Det optimistiske estimatet for medlemstall forutsetter at Oslo SK finner nytt lokale.
 • Optimismen er gledelig stor, kanskje litt i overkant, med hensyn til NM-deltakelse.
 • Målet om 8 mesterskap (store stevner) er absolutt realistisk.

 

Regionens mål 2011-2013

 • 1 000 medlemmer i løpet av perioden.
 • 22 deltakere i NM 2013 åpen klasse.
 • 8 mesterskap, fra RM og oppover, skal arrangeres i løpet av perioden.

 

Regionens strategi 2011-2013

Medlemsklubbene gjør jobben. Regionen vil stimulere, støtte og legge forhold til rette.

 

Regionen vil sette inn ressurser på følgende områder:

 • Bedre rekruttering.
 • Kompetanseoppbygning i klubbene.
 • Støtte til arrangering av mesterskap og innkjøp av utstyr til klubbene.

 

Regionen vil følge utviklingen i medlemsklubbene. Dialog vil bli ført under veis i prosessen.

Oppfølgning gjennom regionsting, klubblederkonferanse og på andre måter.

 

 

Oslo, 20. januar 2011

 

Styrkeløftregion Øst