Terminliste

Klubbstevner

Interne klubbstevner der det ikke tillates deltagere fra andre klubber. Enkelte klubber har løftere som representerer andre klubber, men som trener i klubbens lokaler. Disse er å anse som klubbmedlemmer i denne sammenheng.

Disse stevnene kan arrangeres uavhengig av andre klubber, men det må tas hensyn til bestemmelsene for RM mm.

 

Åpne stevner:

Stevner som er åpne for alle medlemmer av NSF. Det må forventes at det tas startkontingent på disse stevner.

Begrensninger mht. deltagerantall må offentliggjøres i innbydelsen.

Det anbefales at det samarbeides om slike stevner i hvert enkelt fylke. Sommerstevne og julestevne kan arrangeres på samme dag i flere klubber.

 

RM:

Vi arrangerer RM med og uten utstyr. RM benkpress arrangeres samtidig og alle deltar i benkpress.

Startkontingenten heves til kr 400.- Arrangør kan velge om de ønsker en lavere startkontingent for de som bare deltar i benkpress. Det tillates ikke stevner i regionen 1 uke før og en uke etter RM.

Regionen støtter med kr 15.000.- hvis arrangementet går over 2 dager og kr 9.000.- hvis det arrangeres på en dag. Det er opp til arrangøren å tillate ev. gjesteløftere.

 

Norske mesterskap:

Det kan ikke arrangeres andre stevner de dager norske mesterskap arrangeres i regionen. Regionen gir ikke støtte til mesterskapene bortsett fra å dekke reiseutgifter for skivepåsettere fra andre klubber i regionen enn arrangørklubbene.

 

Internasjonale mesterskap i regionen:

Behandles individuelt for hvert mesterskap etter søknad fra arrangør. Støttes med kr 25.000.-  Det må fremmes søknad til regionstyret om behov utover dette. En slik søknad må ev. fremmes seinest 12 måneder før mesterskapet.

 

Regionsting:

Det tillates ikke stevner den dagen regionstinget avvikles.