Ungdomsstipend

Regionens ungdomsstipend - retningslinjer

  1. Kandidater   

Ungdomsløftere som er medlemmer av styrkeløftklubb i Styrkeløftregion Øst.

  1. Kriterium

Minimumskrav for tildeling er deltakelse og resultat i NM Styrkeløft for ungdom, med eller uten utstyr.

  1. Beløp

Stipendienes størrelsefastsettes av regionens styre.

  1. Tildeling

Tildeling finner sted når regionens styre finner en passende anledning.

 Regionens styre vedtar om det skal tildeles stipend, og hvem som skal tildeles stipend. Dersom regionens økonomi ikke tilsier det, eller det ikke finnes verdige kandidater, vil stipend ikke bli utdelt.

 Regionen er suveren i sin avgjørelse. Begrunnelse for vedtak vil ikke bli gitt.

 

Oslo, 28. oktober 2007                                                        Sist revidert: 28. september 2017