Veterankomiteen

 
Leder: Egil Kroknes

E-postadresse:  egilkawa@gmail.com Tlf: 922 15 603

Medlem: Per Ole Røed

E-postadresse:  per-ol-r@online.no Tlf: 958 60 061

Som kjent overtok Styrkeløftregion Øst ansvaret for veteranene fra 01.01.2010. Midlene regionen blir tildelt for dette blir i sin helhet tilbakeført til veteranløftingen i form av delvis dekning av startavgift/dopingavgift og dommer og/eller lagledere. Vi vil dekke utgiftene for dommer/lagleder ved alle mesterskap - hvis de ikke blir tatt ut av NSF (på dommerbudsjettet). Vi vil også yte tilskudd til start/dopingavgift, men vil kreve inn en egenandel på kr 500.- pr. løfter.

Lagleder kan imidlertid ikke hjelpe alle med alt. Samtlige løftere som tas ut må hjelpe til under mesterskapene. Dette gjelder alt fra henting av drikke og bistand under innveiing til levering av høyningslapper og hjelp med laglederoppgaver. Den enkelte løfter må avtale hva vedkommende skal gjøre direkte med lagleder.

Egil Kroknes vil være den løfterne skal ha kontakt med, Han vil ta ut lagene og dommer/lagledere. Alle uttak må godkjennes av TIK.. I tillegg vil han sorge for at veterankomiteen bestiller hotellrom til alle deltagere og påmelding innen fristen. Dessuten at start og dopingavgift blir betalt av regionens kasserer.

Vi håper dette bidrar til at lagånd og lagfølelse blant veteranene kan bli ytterligere styrket og føre til at flere veteraner deltar internasjonalt, samt at de som deltar får bedre hjelp.